<<
>>

Автор. Банківські ресурси. 2011

Банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, значення проблем пов’язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків. Саме нашим, вітчизняним, комерційним банкам надзвичайно важко вирішувати це питання – формування ресурсів банків, тому що українська банківська система ще дуже молода, вони тільки на початковому етапі свого розвитку. За часів Радянського союзу перед банками не існувало такої проблеми як формування своїх ресурсів, все робилося централізовано. Тому не було необхідності досліджувати цю тему, яка не сьогоднішній день є дуже актуальною, так як при створенні комерційного банку – це перше питання яке постає перед його засновниками

<< | >>
Банківські ресурси
Висновок

Книги и учебники по дисциплине Банковское дело (рефераты):

 1. Автор. Аккредитивная форма расчетов - 2013 год
 2. Автор. Банк Англии - 2012 год
 3. Автор. Происхождение, сущность и функции банков - 2012 год
 4. Автор. Автоматизированные Банковские Системы (АБС). Разработка системы Обменный пункт - 2011 год
 5. Автор. Активные операции коммерческих банков - 2011 год
 6. Автор. Анализ деятельности коммерческого банка - 2011 год
 7. Автор. Анализ деятельности коммерческого банка по данным бухгалтерского баланса - 2011 год
 8. Автор. Анализ доходов и расходов банка - 2011 год
 9. Автор. Анализ Банковских структур - 2011 год
 10. Автор. Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг - 2011 год
 11. Автор. Аналіз прибутку - 2011 год
 12. Автор. Банкiвська система України - 2011 год
 13. Автор. Банки и банковские системы - 2011 год
 14. Автор. Анализ хозяйственной деятельности коммерческого банка - 2011 год
 15. Автор. Банки - 2010 год
 16. Автор. Анализ кредитоспособности заемщика - 2010 год
 17. Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович. Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси ) Керівник: Бережная Леся Віталієвна. Інформаційні системи і технології у фінансових установах - 2002 год
 18. Автор. Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка ценных бумаг - 2002 год
 19. Слухач - гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана Володимирівна Керівник -викладач Бережна Леся Віталіївна. Аналіз діяльності комерційного банку - 2002 год
 20. Сидоркевич Дмитро Іванович. Банківські операції - 2002 год