<<
>>

Автор. Аналіз прибутку. 2011

Банківська система - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці

<< | >>
1. Теоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку
2. Характеристика АКБ “УКРСОЦБАНК”
3. Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ “Укрсоцбанк”

Книги и учебники по дисциплине Банковское дело (рефераты):

 1. Автор. Аккредитивная форма расчетов - 2013 год
 2. Автор. Банк Англии - 2012 год
 3. Автор. Происхождение, сущность и функции банков - 2012 год
 4. Автор. Автоматизированные Банковские Системы (АБС). Разработка системы Обменный пункт - 2011 год
 5. Автор. Активные операции коммерческих банков - 2011 год
 6. Автор. Анализ деятельности коммерческого банка - 2011 год
 7. Автор. Анализ деятельности коммерческого банка по данным бухгалтерского баланса - 2011 год
 8. Автор. Анализ доходов и расходов банка - 2011 год
 9. Автор. Анализ Банковских структур - 2011 год
 10. Автор. Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг - 2011 год
 11. Автор. Банкiвська система України - 2011 год
 12. Автор. Банки и банковские системы - 2011 год
 13. Автор. Банківські ресурси - 2011 год
 14. Автор. Анализ хозяйственной деятельности коммерческого банка - 2011 год
 15. Автор. Банки - 2010 год
 16. Автор. Анализ кредитоспособности заемщика - 2010 год
 17. Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович. Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси ) Керівник: Бережная Леся Віталієвна. Інформаційні системи і технології у фінансових установах - 2002 год
 18. Автор. Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка ценных бумаг - 2002 год
 19. Слухач - гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана Володимирівна Керівник -викладач Бережна Леся Віталіївна. Аналіз діяльності комерційного банку - 2002 год
 20. Сидоркевич Дмитро Іванович. Банківські операції - 2002 год