<<
>>

6.1. Значення та економічна роль ощадних банків

Ощадні банки є важливим, необхідним елементом економіки країн Центральної та Східної Європи, тому що вони посідають значне місце в наданні населенню ефективних фінансових послуг. Якщо комерційні банки зорієнтовані в основному на надання послуг великим комерцій­ним, спільним і державним підприємствам, багатим приватним особам і практично не зацікавлені в наданні послуг дрібним і середнім клієн­там, то ощадні банки якраз навпаки [47, 10].

Актуальними є такі банківські послуги:

а) комплексне розрахунково-касове обслуговування, безготівкові розрахунки, внутрішні та міжнародні перекази;

б) депозитні рахунки;

в) кредитування малих і середніх підприємств, фермерів, індивіду­альних торговців, власників кафе, ресторанів і т. д.;

г) споживче фінансування;

д) фінансування будівництва і купівлі житла;

е) розповсюдження державних цінних паперів, акцій, виплата диві­дендів;

є) інші продукти банку для дрібної та середньої клієнтури [47, 11].

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 6.1. Значення та економічна роль ощадних банків:

 1. студентки 4 курсу економічного факультету групи”Економічна теорія” Інякіної Любові. Банки: сутність, види та особливості, 1999
 2. 7.2. Роль и значение показателя налоговой нагрузки
 3. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КЛИЕНТА В МАРКЕТИНГЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
 4. 89. Роль и значение взаимосвязи «затраты — выручка — прибыль»
 5. 5.1. РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
 6. 35.1. Необходимость введения налога, его роль и значение
 7. § 1. Институты: их роль в обществе и значение для социологии. Постановка проблемы
 8. 4. РОЛЬ, МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ)
 9. 5.2. Економічний зміст цінних паперів.
 10. 1. Посередницькі операції банків .
 11. Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків по підвищенню їх фінансової стабільності.
 12. 4.1. Кредитні відносини банків і підприємств.
 13. 1. Види банків та їх основні функції.
 14. 4.2. Розрахункові операції банків.
 15. 1. Регулювання роботи комерційних банків Національним банком України.
 16. ГЛАВА 1. Стабільність- основна умова ефективної діяльності комерційних банків.
 17. Укладач: В. С. Мазур. Навчально-методичний комплекс "Менеджмент: теорія і практика" до вивчення курсу та проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки та спеціальностей - Тернопіль : ТНЕУ, - 200 с., 2015
 18. ТРЕТІЙ РОЗДІЛ. Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків по підвищенню їх фінансової стабільності.
 19. 1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку ПМР
 20. Международное значение войны.