<<
>>

4.3. Статистичний аналіз грошового обігу

Важливим кількісним показником руху грошей є грошова маса, ве­личина якої залежить від кількості грошей в обігу та швидкості їх обертання.

Швидкість обороту грошей характеризується двома показниками: 1.

Кількість оборотів грошей в обігу за певний період (п) визна­чається за формулою:

ВВП

п = -

М

де ВВП — валовий внутрішній продукт в поточних цінах;

М — загальна маса грошей, що розрахована як середні залишки грошей за період.

2. Тривалість одного обороту (і) грошової маси (дні):

) )

Для аналізу інфляційних процесів велике значення має характерис­тика грошового обігу, так як рівень інфляції залежить від грошової маси, швидкості обороту грошей та обсягу ВВП.

На практиці індекс-дефлятор ВВП (ІР), який відображає взаємо­зв'язок між вищеназваними показниками, розраховується за формулою:

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 4.3. Статистичний аналіз грошового обігу:

 1. Статистична інформація
 2. Костирко Р. О.. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — Х.: Фактор, — 784 с., 2007
 3. 1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку ПМР
 4. 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності
 5. Аналіз динаміки, складу і структури активів банку
 6. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 7. 1.3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення
 8. Загальний аналіз прибутку
 9. 3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку
 10. Аналіз коефіцієнтів ліквідності
 11. 3.2. Структурний аналіз витрат комерційного банку
 12. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 13. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 14. Аналіз якості активів
 15. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 16. 2.1. Аналіз структури активів та пасивів
 17. Загальний аналіз доходів та витрат
 18. 2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
 19. 2. Аналіз платоспроможності
 20. Методичні основи аналізу доходів, витрат і прибутковості комерційного банку