<<
>>

Питання для самоконтролю

В чому суть фінансів підприємств?

1. Назвіть функції фінансів підприємств.

2. На яких принципах базується організація фінансів підприємств?

3. Перерахуйте основні завдання статистики фінансів підприємств.

4. Назвіть основні напрями вивчення фінансового стану підприємства.

5. Дайте характеристику основним показникам оцінки майнового стану підприємства.

6. Дайте характеристику основним показникам ліквідності та пла­тоспроможності.

7. Охарактеризуйте основні показники фінансової стійкості та ста­більності.

8. Види прибутку підприємства, їх характеристика.

9. З допомогою яких показників вивчають прибутковість підпри­ємства?

10. Фактори, що впливають на величину прибутку підприємства від реалізації продукції.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме Питання для самоконтролю:

 1. 2.1.1. Бесплатное питание для сотрудников
 2. Форма для самоконтроля: вопросы для выяснения делей и задач
 3. Вопросы для самоконтроля. Практическое задание
 4. Тесты для самоконтроля
 5. А3. Форма для самоконтроля: барьеры делегирования
 6. А2. Форма для самоконтроля: проведение делегирования
 7. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 8. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 9. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 10. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 11. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 12. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 13. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 14. Форма для самоконтроля: вводные вопросы