<<
>>

Питання для самоконтролю

Розкрийте соціально-економічне значення статистики грошового обігу в умовах ринкових відносин.

1. Перелічіть елементи грошової системи України.

2. Охарактеризуйте основні показники статистики грошового обігу.

3. У чому полягають основні відмінності наявної і безготівкової емісії?

4. У чому полягає суть номінальної та реальної грошової маси?

5. За допомогою яких показників визначається швидкість обігу грошової маси?

6. Які фактори впливають на зміну швидкості обороту грошей?

7. Методика прогнозу грошової маси.

8. Перелічіть способи розрахунку грошового мультиплікатора, їх характеристика.

9. Які фактори впливають на зміну грошового мультиплікатора?

10. Що ви розумієте під грошовими агрегатами?

11. У чому полягає особливість розрахунку грошових агрегатів за методологією МВФ та в Україні?

12. Який принцип побудови грошових агрегатів М0, М1, М2, М3?

13. Охарактеризуйте показники купюрного складу грошової маси.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме Питання для самоконтролю:

 1. 2.1.1. Бесплатное питание для сотрудников
 2. Форма для самоконтроля: вопросы для выяснения делей и задач
 3. Вопросы для самоконтроля. Практическое задание
 4. Тесты для самоконтроля
 5. А3. Форма для самоконтроля: барьеры делегирования
 6. А2. Форма для самоконтроля: проведение делегирования
 7. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 8. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 9. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 10. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 11. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 12. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 13. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 14. Форма для самоконтроля: вводные вопросы
 15. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 16. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 17. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 18. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест