<<
>>

Питання для самоконтролю

Сутність кредиту та завдання його статистичного вивчення.

1. Що розуміють під кредитними відносинами?

2. За якими ознаками здійснюється групування кредитів?

3. Які показники статистики кредитування ви знаєте?

4.

Напрямки статистичного вивчення кредитних вкладень та креди­тних ресурсів?

5. Характеристика методики статистичного аналізу оборотності кредитної маси.

6. В чому полягає суть економічного змісту індексів швидкості та часу обороту позик?

7. Які методи визначення тривалості та кількості оборотів кредиту?

8. Які формули використовуються при факторному аналізі дина­міки кредитового обороту та швидкості обороту позик?

9. Поясніть індексний метод статистичного аналізу оборотності кредиту.

10. Дайте характеристику показникам використання кредиту.

11. В чому суть індексного методу статистичного аналізу ефектив­ності використання кредиту.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме Питання для самоконтролю:

 1. 2.1.1. Бесплатное питание для сотрудников
 2. Форма для самоконтроля: вопросы для выяснения делей и задач
 3. Вопросы для самоконтроля. Практическое задание
 4. Тесты для самоконтроля
 5. А3. Форма для самоконтроля: барьеры делегирования
 6. А2. Форма для самоконтроля: проведение делегирования
 7. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 8. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 9. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 10. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 11. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 12. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 13. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 14. Форма для самоконтроля: вводные вопросы
 15. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 16. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест