<<
>>

Питання для самоконтролю

Дайте визначення предмету статистики фінансів.

1. В чому відмінність фінансової статистики від інших галузевих статистик?

2. Які принципи використовує фінансова статистика?

3.

Що є методом статистики фінансів?

4. Перелічіть основні завдання статистики фінансів.

5. Дайте характеристику показникам статистики фінансів.

6. Які галузі фінансової статистики ви знаєте?

7. Що вивчає кожна галузь фінансової статистики?

8. Які відомчі структури займаються збором, обробкою та аналізом статистичної інформації?

9. Які установи займаються збором, обробкою та аналізом фінан­сових даних внутрігалузевого характеру?

10. Хто визначає форми звітності та порядок їх складання?

11. Хто являється власником зведеної інформації по питаннях гро­шово-кредитної та банківської діяльності?

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме Питання для самоконтролю:

 1. 2.1.1. Бесплатное питание для сотрудников
 2. Форма для самоконтроля: вопросы для выяснения делей и задач
 3. Вопросы для самоконтроля. Практическое задание
 4. Тесты для самоконтроля
 5. А3. Форма для самоконтроля: барьеры делегирования
 6. А2. Форма для самоконтроля: проведение делегирования
 7. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 8. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 9. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 10. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 11. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 12. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест
 13. Вопросы для самоконтроля. Контрольный тест