<<
>>

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку

Аналіз доходів і витрат комерційного банку здійснюється з метою визначення напрямків та можливостей збільшення його прибутку та підвищення рентабельності на основі ефективного управління доходами і витратами.
Отже, значення аналізу доходів та витрат полягає у тому, що він с необхідною умовою ефективного управління фінансовою діяльністю і може розглядатися як допоміжна функція системи управління доходами, витратами і прибутком комерційного банку.

Завдання аналізу доходів та витрат визначаються його метою і місцем у системі управління діяльністю банку. Основними завданнями аналізу доходів і витрат комерційного банку є:

ü оцінка виконання плану доходів;

ü аналіз структури доходів;

ü аналіз динаміки доходів в цілому, за складом та структурою;

ü оцінка впливу факторів на формування доходів в цілому та за видами доходів;

ü аналіз доходності активів банку;

ü визначення тенденцій зміни абсолютного обсягу, структури та рівня доходів за тривалий період;

ü оцінка виконання кошторису витрат;

ü аналіз структури витрат;

ü аналіз динаміки витрат в цілому, за складом та структурою;

ü оцінка впливу факторів на утворення витрат в цілому та за видами витрат;

ü аналіз рівня витрат комерційного банку;

ü визначення тенденцій зміни абсолютного обсягу, структури і рівня витрат за тривалий період;

ü оцінка співвідношення доходів та витрат комерційного банку і визначення прибутку (збитку) комерційного банку до оподаткування.

Інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат формується відповідно до завдань, які належить вирішити. Побудова інформаційної бази аналізу доходів і витрат грунтується на класифікації економічної інформації за джерелами її утворення.

Правова інформація міститься у законах ПМР, які регламентують діяльність банківської системи (наприклад, Закон ПМР "Про банки і банківську діяльність"), а також у законах, що визначають загальні правові засади регулювання діяльності суб'єктів економічних відносин ПМР (наприклад, Закон ПМР "Про оподаткування прибутку підприємств").

Нормативно-довідкова інформація міститься у збірках галузевих, відомчих, міжгалузевих нормативів, прейскурантах, каталогах, проспектах.

Джерелами нормативно-правової інформації є також різноманітні рекомендації щодо організації і методики фінансового аналізу діяльності банків. Характерною рисою нормативно-довідкової інформації є її необов'язковий для застосування характер. Не зважаючи на це, у фінансовому аналізі доходів і витрат нормативно-довідкова інформація відіграє важливу роль: за її допомогою аналітик визначає оптимальний шлях вирішення завдань аналізу.

Фінансовий план комерційного банку є джерелом планової інформації щодо очікуваних доходів і витрат звітного періоду. Ця інформація застосовується як база порівняння фактичних показників з їх плановими значеннями для оцінки виконання плану доходів і витрат в цілому, за складом і структурою, а також при проведенні факторного аналізу доходів та витрат.

Основними джерелами облікової фактографічної інформації, яка характеризує доходи і витрати за певний період, є дані бухгалтерського та статистичного обліку та звітності.

Облікова бухгалтерська інформація отримується методами суцільного безперервного спостереження, обов'язкового документування та систематизації на відповідних рахунках. На основі облікової інформації складаються форми бухгалтерської (фінансової) звітності. Доходи, витрати і прибуток банку відображаються у Звіті про прибутки та збитки, який є складовою фінансового звіту комерційного банку.

За даними статистичного обліку складаються відповідні форми статистичної звітності. У фінансовому аналізі доходів і витрат інформація, джерелом якої є статистичний облік, застосовується поряд з інформацією, що надходить з бухгалтерського обліку. Статистична інформація застосовується для дослідження окремих фінансово-господарських ситуацій, наслідком яких є суттєві відхилення отриманих доходів або здійснених витрат від очікуваних значень.

Інформаційна система управління доходами і витратами банка поєднує всі види економічної інформації, незалежно від джерела її утворення.

<< | >>
Источник: Слухач - гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана Володимирівна Керівник -викладач Бережна Леся Віталіївна. Аналіз діяльності комерційного банку. 2002

Еще по теме Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку:

 1. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 2. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 3. Методичні основи аналізу доходів, витрат і прибутковості комерційного банку
 4. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 5. 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності
 6. Загальний аналіз доходів та витрат
 7. 3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку
 8. 3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк
 9. 3.2. Структурний аналіз витрат комерційного банку
 10. 3. Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ “Укрсоцбанк”
 11. 1. Теоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку
 12. 1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку ПМР