<<
>>

Загальна оцінка динаміки, складу і структури пасивів балансу

Загальний аналіз пасивів комерційного банку грунтується на застосуванні методик горизонтального, вертикального, порівняльного та коефіцієнтного аналізу.

Горизонтальний або трендовий аналіз дає можливість досліджувати динаміку капіталу і зобов’язань в цілому і по окремих видах.

Розраховуються темпи росту (приросту) окремих показників за ряд періодів і визначаються загальні тенденції їх зміни (або тренда).

Вертикальний (або структурний) аналіз грунтується на структурному дослідженні окремих показників пасивів. Визначається питома вага окремих структурних складових капіталу і зобов’язань. Відображає структуру джерел фінансових ресурсів.

Горизонтальний та вертикальний аналіз, при загальному вивченні зобов’язань і капіталу, зазвичай, здійснюються одночасно.

<< | >>
Источник: Слухач - гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана Володимирівна Керівник -викладач Бережна Леся Віталіївна. Аналіз діяльності комерційного банку. 2002

Еще по теме Загальна оцінка динаміки, складу і структури пасивів балансу:

 1. Аналіз динаміки, складу і структури активів банку
 2. 2.1. Аналіз структури активів та пасивів
 3. Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платежного баланса. Торговый баланс, баланс текущих операций и баланс движения капитала
 4. 2.1.6. Режим налогового склада. Акцизные склады
 5. Загальний аналіз прибутку
 6. 3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк
 7. Структура платежного баланса
 8. Структура платежного баланса
 9. Структура и характеристика платежного баланса
 10. Загальний аналіз доходів та витрат
 11. 2. Показники, що використовуються в практиці оцінки комерційного банку.
 12. 29. Бухгалтерский баланс: понятие, содержание, структура
 13. Анализ динамики и структуры статей бухгалтерского баланса
 14. 19.2. Баланс фирмы как источник информации об ее структуре
 15. 2.2. Состав и структура пассива баланса коммерческого банка.
 16. 2.1. Общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерского баланса.
 17. 2.3. Состав и структура актива баланса коммерческого банка.
 18. 1.4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку в Придністровський Молдавський Республиці