<<
>>

3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку

Як основні способи оцінки доходів і витрат комерційного банку виділяються структурний аналіз, аналіз динаміки доходів і витрат, включаючи окремі їхні види, розрахунок фінансових коефіцієнтів, що характеризують відносний рівень доходів і витрат.

Сукупність прийомів дозволяє дати кількісну і якісну оцінку доходів і витрат банку.

Метою структурного аналізу доходів банку є виявлення основних їхніх видів для оцінки стабільності джерел доходу і збереження їх у майбутньому. Аналіз проводиться на основі фактичних даних за минулі роки. У закордонній практиці береться період тривалістю як мінімум три роки.

За даними Звіту про прибутки та збитки АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2000. Спочатку розглянемо структуру доходів комерційного банку, у вигляді діаграми (рис 3.1.1.)

Рис. 3.1.1. Структура доходів АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2000р.

Для оцінки стабільності доходи поділяються на дві групи. До першої групи відносяться операційні доходи - процентний доход і безпроцентний дохід у виді комісій за банківські послуги, що по природі є стабільними.

В нашому випадку вони займають найбільшу частку в структурі доходів банку: 45,38% - чистий процентний дохід та 26,69% - комісійний дохід.

До другої групи відносяться доходи від операцій на ринку, тобто доходи спекулятивного характеру, а також доходи від переоцінки активів і неординарні, що носять разовий характер, є нестабільними. За цей період їх питома вага склала: дивідендний дохід 0,0004%; чистий торговельний дохід 22,84%; прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів 0,35%; інший операційний дохід 1,74%.

Ми бачимо, що їх вага не значна, крім торгівельного доходу. Небажано, щоб ця друга група надходжень засобів визначала розмір і темпи росту загального доходу банку, тому що вони не стабільні.

Тепер розглянемо структуру активів банку на 01.01.2001р. (рис 3.1.2)

Рис. 3.1.2. Структура доходів АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2001р.

Тепер розрахуємо динаміку зміни доходів по періодам, що дасть нам змогу оцінити структуру доходів та тенденцію її зміни. Данні наведенні в Таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Динаміка структури доходів за 01.01.2000 – 01.01.2001 ( %)

Показники 01.01.2000 01.01.2001 Динаміка
1. Чистий процентний дохід 45,38 55,3 9,92
2. Чистий комісійний дохід 29,69 37,98 8,29
3. Дивідентний дохід 0,0004 0 -0,0004
4. Чистий торговельний дохід 22,84 5,3 -17,54
5. Прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів 0,35 0,08 -0,27
6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компаніі й дочірні уcтанови та інших інвестицій 0 0,0004 0,0004
7. Інший операційний дохід 1,74 1,34 -0,40

З таблиці 3.1 ми можемо простежити позитивне збільшення чистого процентного та комісійного доходів, відповідно на 9,92% та 8,29%, і зменшення нестабільних доходів.

Ми виявили що стабільні доходи займають значну вагу в структурі доходів комерційного банку та продовжується тенденція їх росту. Тепер необхідно намагатися зберегти їх подальший зріст, за рахунок введення нових послуг клієнтам та подальшого розгалуження філіальної мережі банку.

<< | >>
Источник: Автор. Аналіз прибутку. 2011

Еще по теме 3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку:

 1. Методичні основи аналізу доходів, витрат і прибутковості комерційного банку
 2. 3.2. Структурний аналіз витрат комерційного банку
 3. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 4. 1.1 Формування доходів комерційного банку
 5. 1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку ПМР
 6. 1. Теоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку
 7. 2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
 8. 1.5. Аналіз ліквідності комерційного банку в ПМР
 9. 1.4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку в Придністровський Молдавський Республиці
 10. Розділ 2. Аналіз акредитивної форми розрахунків у комерційному банку
 11. ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
 12. Слухач - гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана Володимирівна Керівник -викладач Бережна Леся Віталіївна. Аналіз діяльності комерційного банку, 2002
 13. Загальний аналіз доходів та витрат
 14. 2. Показники, що використовуються в практиці оцінки комерційного банку.
 15. 3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк
 16. 1.2 Формування витрат комерційного банку
 17. 3. Формування залучених коштів комерційного банку. 3.1
 18. 4. Запозичені кошти комерційного банку.
 19. 1.4 Формування і використання прибутку комерційного банку
 20. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення