<<
>>

2.4. Міжнародна діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК"

АКБ "УКРСОЦБАНК" вважає співробітництво зі своїми іноземними партнерами однією з умов успішного розвитку. Маючи велику кількість клієнтів - експортерів та імпортерів, Банк намагається всіляко сприяти їхній зовнішньоторговій діяльності, здійснюючи пре-експортне та пост-експортне фінансування, надаючи послуги з проведення розрахунків і пошуку іноземних партнерів, допомогу і консультації щодо укладання зовнішньоторгових контрактів та оформлення відповідних документів.
Кваліфіковані спеціалісти відділу документарних операцій допомагають клієнтам структурувати трансакції із використанням акредитивів, інкасо, банківських гарантій таким чином, щоб забезпечити їм найбільшу захищеність та сприятливі фінансові умови. Кількість акредитивів та інкасо, оброблених банком у другій половині 2000 p., зросла порівняно із першою половиною року на 35%. Виходячи із потреб своїх клієнтів, Банк зацікавлений у розвитку співробітництва у сфері фінансування торгівлі із банками-кореспондентами, з якими вже налагоджені добрі стосунки, а також у пошуку нових іноземних партнерів. Беручи до уваги стабільні фінансові показники Банку, а також оптимістичні показники розвитку економіки у 2000 - на початку 2001 pp., він розраховує на встановлення кредитних ліній з боку іноземних банків та інших фінансових інститутів, a також міжнародних організацій.
Банком вже розпочато роботу по приєднанню до програми Європейського банку реконструкції і розвитку кредитування малого та середнього бізнесу, на черзі -нова програма ЄБРР сприяння торгівлі для банків у Центральній і Східній Європі та СНД, програми Світового банку, Німецько-українського фонду та іноземних державних та приватних фінансових інститутів. Ще одним перспективним напрямком міжнародної діяльності є співробітництво із іноземними банками та інвестиційними компаніями у галузі проектного фінансування. Банком ведеться активна робота на пошук та аналіз перспективних проектів українських компаній, що бажають залучити фінансування або знайти інвестора, з метою залучення іноземних фінансових установ до участі у цих проектах.

<< | >>
Источник: Автор. Аналіз прибутку. 2011

Еще по теме 2.4. Міжнародна діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК":

 1. 2.3. Діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК" на ринку цінних паперів
 2. 1.4.8. Определение понятий "капитальный ремонт" и "реконструкция"
 3. 15.3. ПАРИТЕТ ОПЦИОНОВ "ПУТ" И "КОЛЛ"
 4. 1.4. "Надомники": кровавые "подвиги" гомосексуалистов
 5. 4.5.3. Порядок перехода с "оплаты" на "отгрузку"
 6. Глава 3. МОЖНО ЛИ ВОЗРОДИТЬ ИДЕЮ «ТРЕТЬЕГО РИМА"? КОНЕЦ КОНЦЕПЦИИ "ОБЩЕГО ДОМА"
 7. Налоговый учет при смене объекта налогообложения Переход с объекта "доходы минус расходы" на объект "доходы"
 8. 2.2 Характеристика операцій, які здійснює АКБ “УКРСОЦБАНК”
 9. Переход с объекта "доходы" на объект "доходы минус расходы"
 10. 3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк
 11. 2. Характеристика АКБ “УКРСОЦБАНК”
 12. 3. Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ “Укрсоцбанк”
 13. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУММЫ "ВХОДНОГО" НДС С 1 ЯНВАРЯ 2006 Г.
 14. 1.1. Изменения, внесенные в главу 25 "Налог на прибыль организаций" с 2008 года
 15. Практическое занятие "Оргструктуры управления предприятиями"
 16. 2. ТЕОРИЯ "ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ". СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ
 17. С и т у а ц и я № 2. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН КРАТКОСРОЧНОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ "ВЕСТНИК"
 18. § 5. Методология бухгалтерского учета "входного" НДС по экспортным операциям