<<
>>

2.3. Діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК" на ринку цінних паперів

АКБ "УКРСОЦБАНК" є на сьогоднішній день одним із провідних в Україні незалежних реєстраторів цінних паперів. Мережа підрозділів Банку, які здійснюють ведення реєстрів власників цінних паперів, включає головний офіс та 17 філій Банку.
Послуги незалежного реєстратора надаються 311 емітентам. Загальна кількість зареєстрованих Банком акціонерів - власників іменних цінних паперів перевищує 130 тисяч.

Зберігач цінних паперів АКБ "УКРСОЦБАНК" на сьогоднішній день обслуговує більше 19 тисяч рахунків клієнтів у цінних паперах. На даних рахунках обліковуються цінні папери 21 емітента. У 2000 році АКБ "УКРСОЦБАНК" розпочав операції з випуску фінансових векселів банку. Станом на 01.01.2001 року випущено векселів на загальну суму 6801,6 тис. грн. Протягом поточного року Банком здійснювалися заходи по випуску ощадних сертифікатів АКБ "УКРСОЦБАНК" на пред'явника, номінованих як у національній, так і в іноземній валюті. Зазначені операції будуть здійснюватися всіма установами банку з початку 2001 року.

Банк, маючи ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на право здійснення діяльності торговця цінними паперами, активно приймає участь у здійсненні угод з цінними паперами за рахунок та за дорученням клієнтів. Так, у 2000 році було укладено та виконано більше 4 000 комісійних угод з цінними паперами на загальну суму більш як 20 млн. гривень.

<< | >>
Источник: Автор. Аналіз прибутку. 2011

Еще по теме 2.3. Діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК" на ринку цінних паперів:

 1. 2.4. Міжнародна діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК"
 2. 5.1. Сучасні тенденції в функціонуванні ринку цінних паперів.
 3. 5. Ринок цінних паперів.
 4. 1.4.8. Определение понятий "капитальный ремонт" и "реконструкция"
 5. 15.3. ПАРИТЕТ ОПЦИОНОВ "ПУТ" И "КОЛЛ"
 6. 1.4. "Надомники": кровавые "подвиги" гомосексуалистов
 7. 4.5.3. Порядок перехода с "оплаты" на "отгрузку"
 8. 5.2. Економічний зміст цінних паперів.
 9. Глава 3. МОЖНО ЛИ ВОЗРОДИТЬ ИДЕЮ «ТРЕТЬЕГО РИМА"? КОНЕЦ КОНЦЕПЦИИ "ОБЩЕГО ДОМА"
 10. Налоговый учет при смене объекта налогообложения Переход с объекта "доходы минус расходы" на объект "доходы"
 11. 2.2 Характеристика операцій, які здійснює АКБ “УКРСОЦБАНК”
 12. Переход с объекта "доходы" на объект "доходы минус расходы"
 13. 3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк
 14. 2. Характеристика АКБ “УКРСОЦБАНК”
 15. 3. Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ “Укрсоцбанк”
 16. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУММЫ "ВХОДНОГО" НДС С 1 ЯНВАРЯ 2006 Г.
 17. 1.1. Изменения, внесенные в главу 25 "Налог на прибыль организаций" с 2008 года
 18. Практическое занятие "Оргструктуры управления предприятиями"
 19. 2. ТЕОРИЯ "ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ". СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ
 20. С и т у а ц и я № 2. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН КРАТКОСРОЧНОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ "ВЕСТНИК"