<<
>>

Аналіз динаміки, складу і структури активів банку

Дослідження активів банку полягає у використанні аналітичних прийомів, спрямованих на визначення загального обсягу коштів, які знаходяться у розпорядженні банку, їх структури і динаміки в аналітичному періоді.

Загальний аналіз активів банку грунтується на застосуванні методик вертикального та горизонтального аналізу (як і при аналізі пасивів), які передбачають обчислення та подальшу оцінку наступних показників:

§ процент співвідношення окремих показників з агрегованим показником;

§ абсолютні зміни кінцевих показників порівняно з початковими (базисними);

§ темпи росту або приросту показників в аналітичному періоді.

В процесі вертикального або структурного аналізу активів визначається питома вага активів за їх цільовим використанням, ступенем ліквідності, рівнем доходності, а також склад та структура кожного виду активів. Результат цього аналізу використовується в процесі оцінки якості складу активів та їх оптимізації.

Горизонтальний або трендовий аналіз дає змогу вивчити динаміку активів в цілому і окремих їх видів у часі, визначити певні тенденції їх зміни або тренда.

<< | >>
Источник: Слухач - гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана Володимирівна Керівник -викладач Бережна Леся Віталіївна. Аналіз діяльності комерційного банку. 2002

Еще по теме Аналіз динаміки, складу і структури активів банку:

 1. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 2. 1.4.2. Аналіз активів банку
 3. Загальна оцінка динаміки, складу і структури пасивів балансу
 4. 2.1. Аналіз структури активів та пасивів
 5. Аналіз високоліквідних активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця
 6. Аналіз якості активів
 7. Аналіз активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця
 8. 3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк
 9. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 10. 3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку
 11. 3.2. Структурний аналіз витрат комерційного банку
 12. 1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку ПМР
 13. Методичні основи аналізу доходів, витрат і прибутковості комерційного банку
 14. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 15. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 16. 2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
 17. 1.5. Аналіз ліквідності комерційного банку в ПМР
 18. Розділ 2. Аналіз акредитивної форми розрахунків у комерційному банку
 19. 1.4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку в Придністровський Молдавський Республиці
 20. ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-комерційного Агропромислового банку