<<
>>

Аналіз активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця

Аналіз динаміки, складу та структури активів банку і їх оцінка наведено в табл. 2.2.

Дані таблиці свідчать про загальне зменшення активів на 0,7% або на 47,97 тис. руб.

Викликає занепокоєння зменшення портфелю цінних паперів, як в загальних активах за абсолютним обсягом, так і питомою вагою.

В цілому портфель цінних паперів за рік зменшився на 410,68 тис. руб. або на 3,5%, що в цілому до бази складає 35,7%. При тому що на кінець року з’явилися цінні папери для продажу на суму 238,47 тис. руб. Особливої уваги потребує інвестиційна діяльність банку, яка поряд з кредитною є основною. Цінні папери для інвестицій зменшилися на 649,15 тис. руб. або на 56,4%. Але кредитний портфель, навпаки, збільшився на 877,40 тис. руб. або на 51%.

Приріст основних засобів на 44,42 тис. руб. або на 4,5% є наслідком розвитку банку, або підвищення рівня технічного забезпечення тощо. У цьому випадку зміни можна вважати нормальними. Але якщо тенденцію підвищення питомої ваги основних засобів не буде зупинено. Структура активів банку погіршиться і перетвориться на неефективну.

Збільшилися інші активи на 106,45 тис. руб. або на 23,3%. Але більшість активів протягом 2001р. зменшалася: - грошові кошти зменшилися на 140,25 тис. руб. або 27,2%; - кошти в ПРБ – на 282,45 тис. руб. або на 32,1%;

- портфель цінних паперів – на 410,68 тис. руб. або на 35,7%. - кошти в інших банках – на 242,86 тис. руб. або на 20,2 %, з яких залишки на коррахунках зменшилися на 155,86 тис. руб. або на 15%, а депозити і кредити в інших банках зменшилися на 87,00 тис. руб. або на 52,4%;

Підводячи підсумок можна сказати, що в своїй діяльності банк більшість уваги приділяє росту питомої ваги кредитного портфелю.

<< | >>
Источник: Слухач - гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана Володимирівна Керівник -викладач Бережна Леся Віталіївна. Аналіз діяльності комерційного банку. 2002

Еще по теме Аналіз активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця:

 1. Аналіз високоліквідних активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця
 2. Аналіз ліквідності філії ПРАК АПБ в м.Рибниця
 3. Аналіз власного капіталу філії ПРАК АПБ в м. Рибниця
 4. Аналіз зобов’язань філії ПРАК АПБ в м. Рибниця
 5. 3.2.Автоматизація традиційної технології прийому платежів в філії ПРАК АПБ в м.Рибниця
 6. III. Проект організації центру прийому комунальних платежів в філії ПРАК АПБ в м.Рибниця
 7. Аналіз динаміки, складу і структури активів банку
 8. 2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
 9. Аналіз якості активів
 10. 2.1. Аналіз структури активів та пасивів
 11. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 12. 1.4.2. Аналіз активів банку
 13. ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
 14. Аналіз коефіцієнтів ліквідності
 15. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку